Back

Meet Our Team Members

ครูน้ำฝน

กบ. ลภัสรดา เป็นมูล

นักกิจกรรมบำบัดและผู้บริหารคลินิกเรนนี่คิดส์

ครูมิ้นท์

กบ. วิรฏา สั่งสอน

นักกิจกรรมบำบัดและผู้จัดการคลินิกสาขาแพร่

ครูดาวนี่

กบ. ศุชัญญา มูลกา

นักกิจกรรมบำบัด

ครูแพรรอท

กบ. ภควดี คำโย

นักกิจกรรมบำบัด

ครูโบว์

วัชราภรณ์ มูลอิน

ครูฝึกพัฒนาการเด็ก

ครูปาย

ชลิดา ชัยมณี

ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก

ครูแอ๋ม

สมพิศ จันทร์สืบ

ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก

ครูบุษ

บุษบา เชื้อดวงทิพย์

ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด